България

  • „Крепостенъ актъ“ [Kreposten Akt] е печатното название на актовете за собственост, издадени по нотариален ред в Княжество България (от 24.08.1878) и Царство България до 31.08.1910. Често се счита, че названието произлиза от бълг. дума КРЕПОСТ [Krepost] – (Fortress), но то е също и реминисценция и техническо пренасяне на руското Крепостной актъ, от крепостното и нотариално право (1701-1866) на Руската империя. В последствие думата „крепостен“ отпада и става „нотариален акт“ – валиден документ за притежание на недвижима частна собственост. Законът за нотариусите и мировите съдии от 1885 кодифицира основните институти, принципи и функции на българското нотариално право.

  • За извършване и засвидетелстване на всякакви актове за продажба, за наемане, за залагане, за дарение и пр., се е назначавал при всяко окръжно съдилище по един нотариус. В градовете и селата, където е имало само мирови съдии, те са изпълнявали задълженията на нотариуса. До 31.08.1910 г., нотариусите по чин са равни на членовете на второстепенните окръжни съдилища, но не се считат за членове на съдилищата – не са магистрати. Крепостен акт не е било легално название за България. Законодателството от 1878 г. използва АКТ и Нотариален акт.

  • Невъзможност да се предаде наема на собственика и депозиране на наема при нотариуса. Бомбардировките над столицата София са вече започнали през 1941.
    Документът е издаден месец преди началото на масираните бомбардировки над града. Имотът, който се споменава в документа, вече не съществува на мястото си. Въпреки че улиците и техните имена са запазени и до днес, на цитираното място се намира парк и Дворецът на децата.

Recherchez des actes d’autres pays :

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Functional cookies
required

Click to enable/disable Google Analytics tracking code
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video Youtube.
In order to offer you the best possible service and to offer you a personalized service, the Site uses cookies (essential cookies, functional cookies, analytical cookies, video cookies and script cookies). You can set your preferences or allow the use of only essential and functional cookies. If you would like more information on the use of cookies, you can consult our cookie usage policy