Slovenija

 • Rektorat Univerze Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani Št. 2219/14, Ljubljana, 17. decembra 1924

  Cesarsko kraljevi notar v Mariboru, Dr. Otmar Reiser
  Pečat, Otmar Reiser, Cesarsko kraljevi notar v Mariboru na Štajerskem
  Pogodba sklenjena med ženinom, Antonom Hohlom in nevesto, gospodično Amalijo Schmidt.

  Pokrajinski arhiv Maribor, Fond notar Dr. Otmar Reiser, SI_PAM/0668.

 • Notarski akt Službena številka 2540 Maribor, 25. februar 1873 Cesarsko kraljevi notar v Mariboru, Dr. Franc Radey

  Pečat, voščen, Cesarsko kraljevi notar v Mariboru na Štajerskem
  Pogodba sklenjena med ženinom Jožefom Marholdom in Jožefom Marholdom starejšim o prevzemu posesti.

  Pokrajinski arhiv Maribor, Fond: notar dr. Franc Radey, SI_PM/0665.

 • opravilna številka: AV 446/24 Notar, dr. Franc Firbas

  Izpostavljena listina iz spisa AV 446/24/13
  Rektorat Univerze Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani Št. 2219/14, Ljubljana, 17. decembra 1924

  Rektor se obrača na Okrajno sodišče v Mariboru s prošnjo, da jim odstopi zapuščinski spis, iz katerega izhaja, da je dr. Pavel Turner zapustil svoje imetje v korist izobraževanja pravnikov in filozofov.

  Pokrajinski arhiv Maribor, Fond: notar dr. Franc Firbas, SI_PAM/0650.

Search for acts from other countries:

Notre site web utilise des cookies. Ils sont principalement destiné à des outils d'analyse et pour vous fournir une meilleur experience utilisateur.