Polska

  • Henryk von Plauen, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, w dniu 1 lutego 1411 roku w Toruniu zawiera pokój z Władysławem, królem polskim, oraz Aleksandrem Witoldem, wielkim księciem litewskim.

    Pierwszy pokój toruński kończy tzw. wielką wojnę z lat 1409–1411. Mimo że I pokój toruński nie przyniósł trwałego pokoju, miał wielkie znaczenie dla pozycji Władysława Jagiełły na arenie międzynarodowej. W jego konsekwencji w marcu 1412 roku Zygmunt Luksemburski z Władysławem Jagiełłą podpisali w Lubowli traktat pokojowy, który usankcjonował Jagiełłę jako władcę chrześcijańskiego i w wyniku którego przestawał obowiązywać okrążający Polskę sojusz krzyżacko-węgierski.

  • Dokument związany z ponad dwustuletnim konfliktem między arcybiskupami ryskimi a zakonem krzyżackim.  Konflikt wywołały próby przejęcia władzy w Rydze przez zakon krzyżacki. Wobec tych prób w 1297 roku mieszczanie Rygi zburzyli dwór krzyżacki i wymordowali jego załogę. W następnych latach władza w mieście przechodziła z rąk do rąk, aż w latach 1521–1524 Ryga stała się miastem luterańskim.

  • William Lindley (ur. 7 września 1808 w Londynie, zm. 22 maja 1900 w Blackheath) – brytyjski inżynier.

    Projektował i budował razem ze swoimi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla około 30 miast europejskich, m.in. w Warszawie, Hamburgu, Bazylei i Sankt Petersburgu. Jego projekty, będące pod wpływem angielskiego reformatora socjalnego i działacza sanitarnego Edwina Chadwicka, zawierały pierwsze podziemne kanały ściekowe ery nowożytnej na kontynencie europejskim. Prezentowany dokument opatrzony jest ciekawymi legalizacjami w obrocie międzynarodowym, dziś już rzadko używanymi.

Search for acts from other countries:

Notre site web utilise des cookies. Ils sont principalement destiné à des outils d'analyse et pour vous fournir une meilleur experience utilisateur.